Nejdeme do voleb sami, ale kandidujeme na kandidátkách Pirátské strany. Stejně jako my jsou Piráti protestní stranou. Jsou proto našimi přirozenými spojenci v úsilí o nápravu české politiky.

Kde naše kandidáty najdete?

V Praze kandidují Petr Jantač na 23. místě a Josef Břečka na 26. místě.

Ve Středočeském kraji kandidují Jana Vodrhánková na 30. místě, Robert Koželský na 31. místě a Pavel Janeček na 34. místě.

V Kraji Vysočina kandiduje Pavel Krnáč na 19. místě.

Chcete volit kandidáty za stranu evropani.cz? Tak vezměte do ruky hlasovací lístek Pirátů, zakroužkujte na něm pořadová čísla našich kandidátů, dejte lístek do obálky a hoďte do volební urny.