Naše politika ve věci národní vzdělanosti

Náš středně velký evropský národ si nemůže dovolit mrhat se svými talenty. Vycházíme ze zásady, že lidé studují, aby byli vzdělaní, aby rozvíjeli svoji osobnost. Ekonomické souvislosti vzdělání a uplatnění absolventů na trhu práce jsou druhotné proti ideálu svobodné lidské osobnosti, která z vlastního popudu chce rozšiřovat své znalosti a dovednosti. Bránit zájmu o studium administrativními opatřeními státu znamená vychovávat občany, kterým stát zabránil ve vzdělání a kteří podle toho budou svůj vztah ke státu utvářet. V celospolečenském kontextu nelze jakékoli snahy o omezení přístupu ke studiu brát jinak, než jako projev barbarství a úpadku.