Životní prostředí

Naším programem je zdravé životní prostředí na základě principu trvale udržitelného rozvoje. Se zaměřením na lidskou důstojnost, prosperitu státu a spravedlivý podíl občanů na jeho řízení se hlásíme k programu OSN 2015 s jeho globálními cíly rozvoje založeného  na vytváření pevného a trvalého partnerství pro trvale udržitelnou budoucnost planety Země.

Naše politika ve věcech zaměstnanosti

Nezaměstnanost je nejtíživějším sociálně-ekonomickým problémem současné České republiky i Evropské unie. Vzhledem k rozdělení kompetencí mezi EU a Českou republiku v otázkách zaměstnanosti je role EU toliko podpůrná a zásadní opatření se musí přijmout na úrovni českých orgánů. Nevidíme řešení nezaměstnanosti ve snižování mezd nebo v usnadnění podmínek pro propouštění. Tím se problém nevyřeší a jenom se dostaneme na…

Naše politika ve věci národní vzdělanosti

Náš středně velký evropský národ si nemůže dovolit mrhat se svými talenty. Vycházíme ze zásady, že lidé studují, aby byli vzdělaní, aby rozvíjeli svoji osobnost. Ekonomické souvislosti vzdělání a uplatnění absolventů na trhu práce jsou druhotné proti ideálu svobodné lidské osobnosti, která z vlastního popudu chce rozšiřovat své znalosti a dovednosti. Bránit zájmu o studium administrativními opatřeními státu znamená vychovávat občany, kterým stát zabránil ve vzdělání a kteří podle toho budou svůj vztah ke státu utvářet. V celospolečenském kontextu nelze jakékoli snahy o omezení přístupu ke studiu brát jinak, než jako projev barbarství a úpadku.

MĚNOVÁ UNIE A FISKÁLNÍ UNIE

TVRDÍME, ŽE: Krach společné měny euro by mohl být začátkem rozpadu celé evropské integrace, tedy společného trhu se svobodou pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu a společného prostoru práva a spravedlnosti. V zájmu zachování konkurenceschopnosti by se evropské země uchylovaly k měnovým a obchodním válkám, které by vytvořily situaci podobnou období před Mnichovem. Dnes již…