Životní prostředí

Naším programem je zdravé životní prostředí na základě principu trvale udržitelného rozvoje. Se zaměřením na lidskou důstojnost, prosperitu státu a spravedlivý podíl občanů na jeho řízení se hlásíme k programu OSN 2015 s jeho globálními cíly rozvoje založeného  na vytváření pevného a trvalého partnerství pro trvale udržitelnou budoucnost planety Země.