Tomáš Solar

Muž v domácnosti. Dříve podnikatel v obchodu se stavebninami.

„Cílem mé politické činnosti je, aby ve své zemi rozhodovali všichni občané a ne pár vyvolených. Do politiky nepatří lidé, kteří za zájmy společnosti skrývají své vlastní.”

Josef Břečka

Vystudoval Historii, Etnologii a Politologii. Je ekologem a cestovatelem. Věnoval se výzkumu projevů evropské kultury a tradic na Novém Zélandě. Byl aktivním sportovcem a umělcem.

„Evropa je náš společný domov a problémy se řeší doma.”