Vystudovala ČVUT, fakultu strojní, spec. ekonomika. Věnuje se finančnímu poradenství, nemovitostem a krizovému poradenství. V minulosti pracovala ve státní správě – FU, účetnictví a daňové poradenství. Založila obecně prospěšnou společnost PPK – PRVNÍ POMOC V KRIZI, o.p.s., která se zaměřuje na terénní činnost, vzdělávání a pomoc lidem, kteří nejvíce trpí neutěšeným stavem naší společnosti.

„Po celý život mi nikdy nebyly lhostejné osudy lidí kolem mne. Na to navazuje moje motivace, proč kandiduji: Děsí mne, co se u nás a v Evropě děje, všichni jen mluví a debatují, výsledky žádné a vše jde od desíti k pěti. Ale co bude, když to dojde na nulu? Všechny obyčejné lidi přemohla apatie a nezájem. Lidé si musí uvědomit, že z nás propracovaným způsobem tvarují poslušné a bezbranné ovce…  Dá se reálně předpokládat, že bude hůř….  a tomu se musí čelit.”