Bývalý úspěšný starosta jedné z největších obcí Olomouckého kraje v letech 2002-2010. Jeden ze služebně nejstarších obecních kronikářů v České republice od roku 1972 dodnes.

„Neptejme se co udělá obec či stát a nebo EU pro nás, ale ptejme sebe se co každý z nás údělá pro obec, stát či EU. Pomůže nám když se budeme aktivně podílet na věcech veřejných neboť život přeje připraveným…“