Vystudoval Slovenskou technickou univerzitu, specializace jaderná fyzika a ekologické inženýrství, a Univerzitu Komenského v Bratislavě, obor sociální geografie a demografie. Pracuje v oblasti modelování a mapování povodňových rizik. Za Evropskou unii se zúčastňuje monitorování voleb v rozvojových zemích. V mimovládní organizaci EEECC připravuje studenty do mezinárodních misí v postkonfliktních oblastech.

„My v Evropě si naivně myslíme, že jsme pupkem světa, a žijeme si bezstarostně a v blahobytu. Zatímco jedni nás předhánějí ekonomicky a druzí jen čekají, aby nám vrazili nůž do zad, my pouze diskutujeme a holdujeme konzumu. Když Evropa padá, žádné hraní si na pravici a levici nám nepomůže, je třeba zachraňovat její základy. Do politiky vstupuji, abych přesvědčil lidi, že pád Evropy je třeba zvrátit – aby i naše děti měly svou perspektivu.”