Vystudoval Historii, Etnologii a Politologii. Je ekologem a cestovatelem. Věnoval se výzkumu projevů evropské kultury a tradic na Novém Zélandě. Byl aktivním sportovcem a umělcem.

„Evropa je náš společný domov a problémy se řeší doma.”