Vytvoření podmínek aby každý mohl studovat vysokou školu