Vytvoření společného umořovacího fondu všech členů EU